سایت امور بانوان و خانواده استانداری فارس
img1
img1
سخنرانی مدیرکل دفتر بانوان وخانواده استانداری فارس در همایش بزرگ زینبیون
img1
دوره آموزشی بهداشت روانی کارکنان از سری دوره های آموزشی ویژه کارکنان در استانداری فارس
img1
rss
  
خبر بانوان استانداری فارس
rss
همایش بزرگ «آیینه های صبر و استقامت» ویژه همسران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در شیراز برگزار شد
مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير كل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور بانوان و خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1396/07/23 11:10
همایش بزرگ «آیینه های صبر و استقامت» ویژه همسران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در شیراز برگزار شد
مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير كل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور بانوان و خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1396/07/23 11:10
مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور بانوان و خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه استاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری فارس گفت: جامعه کوچک زنان معتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متجاهر به اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازه جمعیت مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان معتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آسیب زا باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و معضلی برای جامعه به شمار آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
معصومه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستغیب د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کارگاه آموزشی حمایت های اجتماعی از زنان بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1396/07/16 10:10
بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری فارس از کارگاه دختران فارغ التحصیل دانشگاههای هنر و صنایع دستی
بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری فارس از کارگاه دختران فارغ التحصیل دانشگاههای هن
1396/06/23 12:10
  
برای کسب اطلاعات بیشتر روی متن متحرک کلیک نمایید