سایت امور بانوان و خانواده استانداری فارس
img1
img1
سخنرانی مدیرکل دفتر بانوان وخانواده استانداری فارس در همایش بزرگ زینبیون
img1
دوره آموزشی بهداشت روانی کارکنان از سری دوره های آموزشی ویژه کارکنان در استانداری فارس
img1
نشست کارگروه بانوان عضو شوراهای اسلامی شهرهای استان فارس،
img1
پنجمین کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان فارس
img1
نشست تخصصی ورزش و بانوان دراستانداری فارس
img1
همایش پویش ملی مبارزه با سرطان
rss
  
معاون رییس جمهور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر امور زنان و خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه: کمبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهارت‌های ارتباطی، اعتیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کم‌تحرکی، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ختران د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انشجو را تهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
1396/11/08 13:03
حضور ارزشمند معصومه ابتکار د‌‌‌ر مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان در شیراز
1396/11/07 13:03
نشست تخصصی ورزش و بانوان شاغل
1396/10/26 10:02
نشست هماهنگی برگزاری دوره آموزش ایجاد و توسعه کسب و کارهای بانوان در بستر فناوری اطلاعات و امنیت در فضای مجازی ویژه خانواده ها برگزار شد .
1396/10/20 12:01
زنان کارآفرین مشمول سیاست‌های تشویقی دولت هستند
دانلود 1396/10/12 09:01
خبر بانوان استانداری فارس
rss
تصویب آیین ‌نامه جد‌ید‌ د‌ر د‌ولت برای حضور بیشتر سازمان‌های مرد‌م نهاد‌
تصویب آیین ‌نامه جد‌ید‌ د‌ر د‌ولت برای حضور بیشتر سازمان‌های مرد‌م نهاد‌ معصومه ابتکار معاون امور
1396/11/07 13:03
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس : استان فارس نیازمند نگاه ویژه برای اختصاص امکانات و فضای شهری برای بانوان و خانواده ها است
سیده معصومه دستغیب ضمن تشکر ویژه از استاندار محترم  و شهردار محترم فارس برای در نظر گرفتن پست های م
1396/11/02 12:03
مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یر کل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور بانوان و خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه استاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری فارس : از طرح های کارآفرینی در حوزه بانوان استقبال می کنیم.
مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير كل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور بانوان و خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه استاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اري فارس د
1396/11/1 12:03
مد‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌فتر امور بانوان و خانواد‌‌‌‌‌ه استاند‌‌‌‌‌اری فارس: مرد‌‌‌‌م به د‌‌‌‌نبال مشاوره رایگان نباشند‌‌‌‌
مد‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌فتر امور بانوان و خانواد‌‌‌‌‌ه استاند‌‌‌‌‌اری فارس خواستار تخصصی شد‌‌‌‌‌ن آموزش ه
1396/10/23 12:01
  
برای کسب اطلاعات بیشتر روی متن متحرک کلیک نمایید