ارزیابی عملکرد سازمان ها و فرمانداریها در حوزه بانوان
 
با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد برای بهبود مستمر سازمان و مدیریت عملکرد، کمیته ارزیابی ذیل دفتر امور بانوان و خانواده با توجه به الگوها و مدل‌های ارزیابی عملکرد ، ماموریت، رسالت، اهداف و چشم‌اندازهای حوزه بانوان و خانواده فهرستی از  شاخص ها را تهیه و  در قالب جدول در اختیار مشاوران امور بانوان سازمانها و فرمانداری ها قرار  داده است و به صورت دوره های شش ماهه ،با توجه به فعالیت ها و مستندات ارسالی از طرف مشاوران با توجه به  جدول شاخص های ارزیابی ،نتایج ارزیابی در اختیار مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس قرار گرفته و سپس نقاط قوت و ضعف سازمانها و فرمانداری ها در حوزه بانوان مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد و نتایج در اختیار معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قرار می گیرد .در پایان از مدیران و مشاوران فعال در حوزه بانوان و خانواده با هدف تقویت، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقاءکیفیت و اثربخشی فعالیت ها و ارائه الگو ی موفق ،تجلیل می شود.
 
 
 
دانلود فایل شاخص های ارزیابی عملکرد فعالیت های مشاورا ن محترم امور بانوان در سازمان ها (در قالب Word)
دانلود فایل شاخص های ارزیابی عملکرد فعالیت های مشاورا ن محترم امور بانوان در سازمان ها  (در قالب PDF)
  گزارش رتبه بندی عملکرد مشاورین اموربانوان فرمانداری ها در سال 95    گزارش رتبه بندی عملکرد مشاورین اموربانوان دستگاهها در سال 95گزارش رتبه بندی عملکرد مشاورین اموربانوان فرمانداری ها در سال 96  گزارش رتبه بندی عملکرد مشاورین اموربانوان دستگاهها در سال 96

 
 
گزارش های نمونه و انتخاب شده عملکرد امور بانوان و خانواده دستگاهها و فرمانداری های استان فارس  در سال 1394
طبق شاخص های ارزیابی عملکرد فعالیت های مشاوران محترم امور بانوان

- گزارش عملکرد امور بانوان و خانواده  سازمان جهاد کشاورزی استان فارس   در سال 1394
تهیه شده توسط سرکار خانم الهه کاوسی

  دانلود قسمت اول
  دانلود قسمت دوم


- گزارش عملکرد امور بانوان و خانواده  فرمانداری شهرستان داراب در سال 1394
تهیه شده توسط سرکار خانم مرجان عدلو

1-شاخص های عمومی
  الف-قسمت اول شاخص های عمومی (دانلود فایل)
  ب-قسمت دوم شاخص های عمومی(دانلود فایل)
  ج-قسمت سوم شاخص های عمومی(دانلود فایل)
2-شاخص های اختصاصی
  الف-قسمت اول شاخص های اختصاصی 
(دانلود فایل)
  ب-قسمت دوم شاخص های اختصاصی(دانلود فایل)
  ج-قسمت سوم شاخص های اختصاصی (دانلود فایل)
  د-قسمت چهارم  شاخص های اختصاصی (دانلود فایل)
3-شاخص های ویژه
  الف-قسمت اول شاخص های ویژه 
(دانلود فایل)
  ب-قسمت دوم شاخص های ویژه(دانلود فایل)
  ج-قسمت سوم شاخص های ویژه (دانلود فایل)
 
  

 •  آمار سایت
 •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است